ДИРЕКТИВА РАДИ ЕВРОПИ 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року стосовно меду

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 37, Беручи до уваги пропозицію Комісії (¹) Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (²), Беручи до уваги висновок Економічного та соціального комітету (³), Оскільки: (1)          Існує необхідність у спрощенні певних верти...

Continue reading